VISIE

De leegstand van kantoorgebouwen neemt alsmaar toe met als gevolg dat er een huurdersmarkt is ontstaan. Hierdoor zijn huurders mondiger geworden en stellen zij steeds meer eisen met betrekking tot esthetica, comfort en duurzaamheid. Een gebouw met een slechte energieprestatie is minder goed te verhuren dan een gebouw met energielabel A. Omwille van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en kostenbeheersing zien wij steeds vaker dat energielabel A een standaard item is in het Programma van Eisen van eindgebruikers. ECO2 is als geen ander in staat om een optimaal maatregelenpakket samen te stellen dat uw gebouw naar energielabel A brengt en dat tegen de laagst mogelijke kosten bij zowel realisatie als exploitatie.

 

MISSIE

Op de eerste plaats willen wij onze opdrachtgevers ontzorgen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Dit doen wij met duidelijk van tevoren vastgestelde doelen en inzicht in de kosten. Wij willen hiermee zorgen dat met minimale inspanningen voor de opdrachtgever haar vastgoed in waarde stijgt en het energiegebruik omlaag wordt gebracht, zonder dat dit ten koste gaat van het comfortniveau. Wij staan voor een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en begeleiden hen om hun gebouwen uiteindelijk energieneutraal te krijgen.