Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 treedt de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties in werking. Dit is tevens de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Iedere inrichting die onder de energiebesparingsplicht valt, moet óók een rapport opsturen aan het bevoegd gezag om aan de informatieplicht te voldoen.

Dit rapport geldt dus voor bedrijven die een middelgrote energieverbruiker of grootverbruiker van energie zijn, zie hieronder wat dit inhoudt:

  • Middelgrote energieverbruiker: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 50.000 kWh of een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van minimaal 25.000 m3.
  • Grootverbruikers van energie: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3.

Op bovenstaande categorieën zijn wel enkele uitzondering, zie hier.

Een bedrijf voldoet aan de informatieplicht als zij op z’n laatst op 1 juli 2019 een compleet rapport hebben opgestuurd. Met deze informatie bepaalt het bevoegd gezag of er binnen een korte termijn een controle nodig is.

De informatieplicht energiebesparing is in het leven geroepen omdat er hierdoor meer informatie vrijkomt waarmee ook informatiegestuurde handhaving beter mogelijk wordt. Momenteel is het namelijk soms niet te zeggen wat de duurzame groei van bedrijven is. Daarbij zorgt de informatieplicht ervoor dat bedrijven aangemoedigd worden om met energiebesparing te beginnen.

Het bevoegd gezag moet handhavend optreden indien een bedrijf zich na een hercontrole nog steeds niet aan de wet houdt. Dit handhavend optreden kan gedaan worden door het opleggen van een last onder dwangsom.

ECO2 Energy Solutions kan u helpen bij het rapporteren van de energiebesparende maatregelen van uw bedrijf. Neem contact op via onderstaande gegevens voor meer informatie of als u hierin geïnteresseerd bent.