Informatieplicht Energiebesparing

Verplicht vanaf 1 juli 2019

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Op deze datum dient u dus aan deze nieuwe eis te voldoen. Elke onderneming die onder de energiebesparingsplicht valt, dient ook een rapport op te sturen aan het bevoegd gezag om te voldoen aan de informatieplicht.

Ontstaan van de informatieplicht

De informatieplicht energiebesparing is ontstaan omdat hierdoor meer informatie vrijkomt waarmee informatiegestuurde handhaving ook beter mogelijk wordt. Op dit moment is het namelijk soms niet te zeggen wat de duurzame groei van bedrijven is. Tevens zorgt de informatieplicht ervoor dat bedrijven aangespoord worden om met energiebesparingen te starten.

Informatieplicht geldt niet voor iedereen

Het rapport geldt voor bedrijven die een middelgrote energieverbruiker of grootverbruiker van energie zijn. Hieronder is opgenoemd wat dit inhoudt:

  • Middelgrote energieverbruiker: een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van minimaal 25.000 m3 of een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 50.000 kWh.
  • Grootverbruikers van energie: een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3 of een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh of.

Er gelden wel enkele uitzonderingen op bovengenoemde categorieën, zie hier.

Voldoen aan de informatieplicht

Een bedrijf voldoet alleen aan de informatieplicht als zij uiterlijk op 1 juli 2019 een compleet rapport heeft opgestuurd. Het bevoegd gezag bepaalt vervolgens of er binnen een korte termijn een controle nodig is.

Consequenties bij niet voldoen

Indien een bedrijf zich na een hercontrole nog steeds niet aan de wet houdt, zal het bevoegd gezag handhavend moeten optreden. Dit handhavend optreden kan bijvoorbeeld gedaan worden door het opleggen van een last onder dwangsom.

Hulp of advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dergelijk rapport? ECO2 Energy Solutions kan u helpen bij het rapporteren van de energiebesparende maatregelen van uw bedrijf. Onze ervaren duurzaamheidsadviseurs helpen u graag.

Neem contact op via onderstaande button voor meer informatie of om een afspraak in te plannen.