BREEAM

BREEAM-NL NIEUWBOUW

Recognition expert nieuwbouwMet BREEAM-NL Nieuwbouw kan de duurzaamheid worden beoordeeld van nieuwbouw en bestaande gebouwen die grootschalige renovaties ondergaan. Ook nieuwbouwuitbreidingen aan bestaande bouw kunnen worden beoordeeld. Grootschalige renovatie betekent dat er sprake is van veranderingen in de gebouwschil (gevel, vloeren, dak en ramen) en aan de installaties (verlichting, verwarming, koeling en ventilatie). Alles met het doel om de levensduur van het gebouw te verlengen. Renovaties die niet leiden tot veranderingen aan de thermische schil en de installaties, of die geen verandering van de gebruiksfunctie inhouden, kunnen niet met BREEAM-NL Nieuwbouw worden beoordeeld. Ze vallen onder de noemer “kleinschalige renovatie”. Daarvoor heeft de Dutch Green Building Council de richtlijn BREEAM-NL In-Use ontwikkeld.

BREEAM-NL IN-USE

Recognition expert in-useMet BREEAM-NL In-Use kunt u de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen beoordelen. Het instrument beoordeelt de gebouweigenschappen én het beheer en gebruik ervan. Aangezien maar liefts 99% van de gebouwen in Nederland tot de bestaande gebouwen behoort, heeft BREEAM-NL In-Use een nog grotere reikwijdte dan BREEAM-NL Nieuwbouw. ECO2 is participant van de DGBC en Expert voor zowel BREEAM-NL Nieuwbouw als BREEAM-NL In-Use. Door middel van een QuickScan krijgt u in korte tijd en tegen relatief lage kosten een indruk van de BREEAM-score en weet u waar u met uw gebouw naar toe kan. In deze QuickScan geven wij u ook een indicatie van de te verwachten investeringskosten. De QuickScan dient als ideaal praatstuk tussen u en uw huurders en/of financierders.

BREEAM-NL GEBIEDSONTWIKKELING

Recognition expert gebiedsontwikkelingBREEAM-NL Gebiedsontwikkeling is het derde schema dat operationeel is. Hiermee is de duurzaamheidsprestatie van niet slechts een enkel gebouw, maar van een heel gebied te beoordelen. Steeds meer gemeenten, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers zien het belang van het duurzaam ontwikkelen van gebieden. Dit schema wordt toegepast om een gebied leefbaarder te maken, de commerciële waarde te vergroten, of om een bijdrage te leveren aan een duurzamer imago op grotere schaal.