‚Äč

PROGRAMMA VAN EISEN

AanvinkenIn een Programma van Eisen (PvE) staat verwoord waaraan een gebouw voor een eindgebruiker dient te voldoen. ECO2 wordt regelmatig ingeschakeld om te beoordelen of een gebouw voldoet aan een door een eindgebruiker opgesteld PvE en welke maatregelen eventueel nog doorgevoerd moeten worden om aan het PvE te voldoen, inclusief een kosteninschatting. Alle facetten kunnen door ons worden beoordeeld op geschiktheid, zoals:

  • bouwtechnische staat
  • bouwfysica
  • materiaalgebruik
  • duurzaamheid
  • brandveiligheid
  • werktuigbouwkundige installaties
  • elektrotechnische installaties

Naast het beoordelen van een gebouw op geschiktheid van een PvE kan ECO2 ook worden ingeschakeld om een PvE op te stellen. Ook hier geldt dat alle facetten aan bod komen die voor de eindgebruiker van belang zijn.