CONDITIEMETING (NEN 2767)

NEN2767De NEN 2767 is de norm voor conditiemetingen in Nederland. Wij beschikken over gekwalificeerde inspecteurs die volgens deze methode conditiemetingen kunnen uitvoeren. Met een score van 1 t/m 6 wordt aangegeven wat de (onderhouds)staat is van de installaties, installatieonderdelen of bouwkundige delen.

Onze kracht is dat wij de conditiemetingen kunnen combineren met duurzaamheidsadviezen. Indien installaties of bouwkundige onderdelen aan vervanging toe zijn, dan is dat een natuurlijk moment om over te gaan tot de implementatie van energiebesparende en/of duurzame maatregelen. Zo ontstaat er een meerjarenplan om het gebouw op de langere termijn te verduurzamen met als uiteindelijk doel het gebouw energieneutraal te krijgen.