​

ENERGIEKBEHEER®

Beschikt u over slimme energiemeters? Zo ja, dan heeft u een mooi instrument in handen om energie te besparen. U weet echter niet waar u de tijd en kennis vandaan moet halen. Het gevolg is dat u helaas moet constateren dat u achterblijft op de besparingsdoelstellingen. In deze situatie biedt ECO2 de ideale oplossing. Voor een kleine vergoeding per gebouw per jaar analyseren wij de meetgegevens en komen wij met besparingsvoorstellen, ongeacht het type energiemonitoringsysteem.

Weten hoe het werkt?
Wij gaan aan de slag met uw eigen energiemonitoringsysteem. Investeren in een nieuw monitoringsysteem is dus niet nodig. Op verschillende momenten in het jaar analyseren wij de meetgegevens en komen we met besparingsvoorstellen. De volgende aspecten komen aan bod:

 • Benchmarking
 • Setpoints winterseizoen
 • Setpoints zomerseizoen
 • Dag/nachtverhouding
 • Week/weekendverhouding
 • Verbruik op feestdagen
 • Start- en eindtijd verwarmingsinstallatie
 • Start- en eindtijd koelinstallatie
 • Start- en eindtijd luchtbehandelingsinstallatie
 • Pieken (mogelijkheden voor peak shaving)
 • Gelijkmatigheid van het meetprofiel

Neem contact op voor meer informatie.