ENERGIE-AUDIT

Sinds juli 2015 zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van € 50 miljoen verplicht een energie-audit uit te (laten) voeren. Uitzonderingen vindt u hier terug.

De energie-audit, ook wel EED genoemd, is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het energiegebruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Het gaat hier onder andere om het energiegebruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen en installaties.

Een energie-audit uitgevoerd door ECO2 ontzorgt u en biedt onder andere inzicht in de energiestromen van uw organisatie. Wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan contact met ons op.